Математика
Для школярів

Начимо любити математику!
Математика - це наука, яка супроводжує нас протягом усього життя. Будете ви програмістом, інженером, медиком чи музикантом - ця наука знадобиться кожному. З нами ви зможете легко знаходити закономірності та бачити декілька розв'язків різних задач не лише на аркуші, а й у реальному житті.
Програма курсу
Планіметрія
Складні ламані
Кут та його види
Трикутники
Квадрат, прямокутник
Багатокутники
Стереометрія
Наутральні числа
Операція з дробами
Мішані числа
Середнє арифметичне
Відсотки

Кратність і подільність
Прості і складні числа
Скорочення дробів
Нерівності з дробами
Пропорції
Множина раціональних чисел
Паралельні і перпендикулярні прямі
Координатна площина
6 клас
5 клас
Дроби та операції над ними
Паралелограм, властивості
Дробові рівняння
Ромб, властивості
Степінь з від'ємним показником
Трапеція, властивості
Центральний і вписаний кут
Парабола та гіпербола, функція, властивості
Квадратний корінь
Теорема Піфагора
Площа багатокутників

Перетворення складних многочленів
Дослідження функцій
Розв'язок системи
Прогресії
Комбінаторика
Ромб
Трапеції
Паралелепіпед
Розв'язання трикутника
Вписані і описані кола
Векторна алгебра
Вертикальні і суміжні кути
Лінійні рівняння
Ознаки рівності трикутників
Операції з одночленами і багаточленами
Висота, медіана, бісектриса
Метод групування
Формули скороченого множення
Поняття про функцію
Графік функції
Система з двома змінними
Описане та вписане коло
7 клас
9 клас
8 клас
Викладач
Team - lead Олександр
Освіта:
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ФТІ, Прикладна математика: криптографія , бакалаврат 2018-2022
Досвід роботи:
Вожатий в "Мовному таборі" при ММК ім. В.Д. Чайки;
викладач програмування в ITEA;
Профільний напрям:
програмування(С++ , Python) і веб-верстка(HTML , CSS)
Деталі курсу
Старт
вересень 2020р.
Вартість
від 800 грн
Графік занять
будні та вихідні
Встигніть забронювати місце у групі